WHISPER 3 PLY LUXURY TOILET ROLL (10X4)
Colour: White